Gastouderopvang Carlijn

  Ziekte en veiligheid beleid

 

Ziekte leidster: 

Indien Carlijn zelf ziek is kan er geen opvang geboden worden, hiervoor zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. De gastouder  meld dit ook bij u voor 7.00 uur en uw kunt dan met het desbetreffende GOB contact opnemen voor eventueel een vervangende gastouder voor de periode die de gastouder ziek is of u dient zelf voor een andere oplossing te zorgen.

 

Ziekte van uw kind: 

Indien uw kind ziek is, zullen de opvang uren die geschreven staan in de overeenkomst met het gastouderbureau in rekening worden gebracht.

Kinderen die een besmettelijke ziekte hebben of waarvan de incubatietijd nog niet is verstreken mogen helaas Gastouderopvang Carlijn niet bezoeken uit veiligheid voor de andere kindjes.

Bij een besmettelijke ziekte verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken zodat andere ouders op de hoogte gesteld kunnen worden.

 

Heeft uw kind een neusspray, hoestdrank, pufje e.d nodig dan kan Carlijn dit toedienen mits u hiervoor van te voren een toestemmings formulier correct heeft ingevuld en onder tekent.Tot slot is Carlijn in het bezit van het diploma Eerste Hulp aan kinderen.

 

Medicijnen:

Medicijnen worden in overleg toegediend. Deze moeten voorzien zijn van een etiket en bijsluiter en voorzien van naam en van recente datum. Tevens dient u ook hier voor een 'Verklaring Medicijnverstrekking' in te vullen en te ondertekenen.

Als uw kind ziek wordt tijdens de opvang, neemt Carlijn contact met u op om te overleggen wat op dat moment het beste is voor uw kind. Als het kind verhoging heeft tot (38°) dan bel ik u. Bij koorts hoger dan (38°) moet uw kind opgehaald worden.

 

Veiligheid:

Om de veiligheid van uw kind optimaal te kunnen waarborgen verwacht ik van u dat u mij tijdig op de hoogte brengt van wijzigingen in telefoonnummers. Deze moeten bij eventuele ongevallen bij de eerste hulp worden afgegeven.

 

Calamiteiten:

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij ik direct telefonisch contact met u (of een door u opgegeven persoon) moet hebben. Bijvoorbeeld in het geval van brand, ziekte of een ongeval. Daarom is het van belang dat u te allen tijde telefonisch bereikbaar bent. Ik ga ervan uit dat de juiste telefoonnummers bij mij bekend zijn en dat u wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft.

 

Gastouderopvang Carlijn, tel.: 06-48332454  |  info@gastouderopvangcarlijn.nl