Gastouderopvang Carlijn

Visie

 

Als gastouder vindt ik het belangrijk dat ieder kind, kind mag zijn en zich hierin mag ontwikkelen als volwaardig individu met zijn/ haar kwalitieten. 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo. Al spelend ontdekken kinderen de wereld om zich heen en vindt er ontwikkeling plaats op zowel sociaal/emotioneel, cognitief en lichamelijk gebied. Het bieden van structuur, veiligheid en geborgenheid spelen hierin een belangrijke rol. Als kinderen deze belangrijke basis ervaren zullen zij het vertrouwen hebben en zichzelf gaan ontwikkelen. Ik vind het bijzonder om daar deel van uit te mogen maken en kinderen datgene te bieden waar zij behoefte aan hebben, door te kijken wat kinderen beweegt en daarop in te spelen. 

Bij Gastouderopvang Carlijn wordt er maandelijks met themas gewerkt door middel van  Kiki waarbij ook verschillende activiteiten aangeboden die passen bij de leeftijd en belevingswereld  van uw kind. Deze activiteiten zullen veelal verweven zijn met een thema bijv. Kiki en de herfst, maar kunnen ook inspelen op gebeurtenissen die een grote indruk hebben gemaakt op uw kind, beer kiki staat in het programma ook centraal als belangrijk familie lid bij gastouderopvang Carlijn, die vaak overal mee naar toe gaat.

 

       


 

vrij spel sitimuleert de samenhorigheid en sociale ontwikkeling van kinderen

 


 

Om u kind op jongen leeftijd verstaanbaar te maken bij u als de ouder en de gastouder leert uw kind vanaf ongeveer 6 maanden ook baby/kind gebaren. Spelender wijs leert uw kind op jonge leeftijd de taal te ontwikkelen en op een leuke leerzamen wijzen zich verstaanbaar te maken wat een kind vraagt, en stimuleert de emotionele veiligheid. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Naast het werken met thema krijgen kinderen bij gastouderopvang Carlijn ook de ruimte om zelf op ontdekking/onderzoek uit te gaan. Wat kun je bijv. allemaal doen met blokken  en hoe voelt het om met je handjes te verven? Hoe mag ik met de huisdieren omgaan? Allemaal ervaringen die kinderen opdoen en waarbij ze spelenderwijs van leren. Gastouderopvang Carlijn geeft kinderen deze ruimte in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kortom bij Gastouderopvang Carlijn hebben kinderen de ruimte om op leuke en spelenderwijs, in een veilig en vertrouwde omgeving zich zelf te ontwikelen

 

 

Gastouderopvang Carlijn, tel.: 06-48332454  |  info@gastouderopvangcarlijn.nl