Gastouderopvang Carlijn

Uurtarief van Gastouderopvang Carlijn


7.00 uur tot 19.00 uur        € 5,30 (incl.

                                           maaltijden) 

19.00 uur tot 23.00 uur      € 6,30
p.n van 23.00-07.00 uur      € 40,00
weekendopvang                   20% toeslag op het

                                           bovengenoemde tarief
feestdagen                         100% toeslag op het

                                           bovengenoemde tarief

                                           (alleen in noodgevallen)

 

Bijkomende kosten:

Ieder jaar word er rond of op 5 december zelf de Sinterklaas met zijn pieten uitgenodigd en mogen kinderen hun schoenjes zetten.

Voor uitstapjes zoals voor de BSO kinderen naar de Efteling zal er een respectabelen bijdrage worden gevraagt.


Afname uren

De opgeven opvanguren zoals deze vermeld staan in het contract en of besproken zijn worden ook daadwerkelijk berekend. Haalt u uw kind eerder op dan de afgesproken tijd of brengt u het kind later, dan worden de uren door berekend zoals deze in het contract staan.

Brengt u uw kind eerder dan de afgesproken tijd of haalt u het kind later op dan worden ook  de extra uren die u afneemt doorberekend. Deze opvanguren worden per kwartier afgerond.

Indien u en uw kind(eren) tussen tijds op vakantie gaan (kerst, voorjaar ect) en Gastouderopvang Carlijn is beschikbaar, worden de uren zoals in contract staan door gerekend.

 

Vakantie Gastouderopvang carlijn
Jaarlijks  maakt gastouder Carlijn in medio augustus bekend wanneer Gastouderopvang Carlijn gesloten is gedurende het schooljaar i.v.m. vakanties en vrijedagen voor cursussen. Uiteraard hoeft u die opvang dan niet door te betalen. Deze uren is de gastouder niet beschikbaar volgens het overeengekomen contract met het gastouderbureau('s).


Vakantie vraagouders:

Als ouder bent u zelf geheel verantwoordelijk om vakantie periodes op tijd door te geven aan de gastouder. Voor herfst, kerst, voorjaar vakantie geld dit minimaal 1 maand voor de vakantie plaats vindt.

Voor de zomervakantie is dit maximaal 3 maanden voor de vakantie periode.

De gastouder zal dit ook tijdig via nieuwsbrief aankondigen met een uiterste datum dat u de vakantie periode kan door geven. Indien de aanvraag niet optijd binnen is, worden de uren zoals vermeld in de overeenkomsten door geschreven.

 

Weekend/ vakantieopvang en ruilen

Hebt u in het weekend of in de vakantie periode extra opvang nodig voor u kinderen, dan is die mogelijkheid er in overleg. De voorwaarden hierbij zijn wel dat u minmaal 5 uur afneemt.

dagdelen/ dagen wisselen en/of juist een extra dagdeel nodig is mogelijk, mits er plek is op de dag waar uw voorkeur naar uit gaat.


Wijziging in opvang (structureel):

Incidentele wijzigingen in dagen of dagdelen worden toegestaan indien de bezetting dit

toelaat. Indien de geruilde dagen/ uren niet door gaan worden deze echter wel in rekening gebracht zoals de andere standaard dagdelen.

Structurele wijzigingen dienen 1 maand van te voren schriftelijk worden aangevraagd en er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaak

 

Ruilen:

Een dag mag geruild worden wanneer deze binnen dezelfde maand valt. Neemt u bijvoorbeeld de dinsdag af maar moet u een keer op donderdag werken in de maand, dan kan er geruild worden mits er plek is op die dag.


Facturatie:

Gastouderopvang Carlijn leverd de opvang uren van uw kinderen aan het gastouderbureau, zij verzorgen vervolgens de kassiersfunctie en facature's. 

 

Gastouderopvang Carlijn, tel.: 06-48332454  |  info@gastouderopvangcarlijn.nl