Gastouderopvang Carlijn


Kiki VVE Programma

 

 

 

       

Thema Kiki naar de Dokter

 

Leefbaar lezen met Kiki

 

Thema Kiki nieuw vriendje


Gastouderopvang Carlijn is erkend gastouder die werkt met het VVE programma Kiki kansen in kinderen.

Kiki is een zachte beer die met haar gezin woont binnen de opvang van gastouderopvang Carlijn en een belangrijke rol speelt bij het spelenderwijs leren en ontdekken in het dagelijks leven van de kinderen. De beer Kiki is voor de kinderen een belangrijk onderdeel van het VVE programma doordat Kiki aan alle activiteiten deelneemt zoals van dagelijkse handelingen als op sociaal en emotionele handelingen waar kinderen dagelijks mee te maken hebben, beer Kiki is voor de kinderen dan ook niet alleen een knuffel maar een echte vriend.

Maandelijks word er een nieuwe thema geïntroduceerd op de groep die activiteiten aanbied voor de  kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook de aller kleinste kinderen binnen gastouderopvang Carlijn doen me aan de activiteiten die aan gepast zijn op zijn/haar leeftijd en behoefte.

Om uw kind te volgen in zijn/ haar leer-, ontwikkelingsproces worden de kinderen om de 5 á 6 maanden geobserveerd door het Kiki volg systeem die door de gastouder wordt in gevuld, doormiddel van een vragenlijst. Op deze manier kan gastouder Carlijn zich nog beter richten op de behoefte van het kind die hij/zij op dat moment nodig heeft.

De ontwikkelingsgebieden zijn ingedeeld in 4 componenten:

 

  1.  Motorische ontwikkeling
  2. Sociaal emotionele ontwikkeling
  3. Spraak-, en taal ontwikkeling
  4. Rekenprikkels

 

 

 

Waar staat VVE nu eigenlijk voor?

In een noten dop staat het Kiki programma voor een Vroeg, Veelzijdige Educatie programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

In dit programma worden kansen gecreëerd en gegrepen die zich elke dag en gedurende dag voor komen. Door die kansen te nemen leren kinderen op een leuke speelse manier hier mee om te gaan.

 

Welke thema’s zijn er zoal binnen het Kiki programma?

Kiki heeft verschillende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind en terug komen in het dagelijks leven.

Denk bijvoorbeeld aan: op reis, Holland, ziek zijn, opgroeien, vormen en kleuren, huisdieren, sinterklaas en kerst, op de camping, in het restaurant en nog veel meer thema’s met daar bij leuke aansluitende activiteiten af gestemd op leeftijd en voor de gastouder kansen te creëren en te grijpen die passen binnen het thema.

Naast de maandelijkse thema’s die de gastouder ontvangt zijn er ook nog drie extra thema’s die uw gastouder kan bestellen zoals:

  1. Afscheid nemen
  2. Ik wordt kleuter
  3. Een baby er bij

 

Wat kan is als ouder hier in bijdragen?

Elke maand krijgt de gastouder een nieuwe thema thuis gestuurd via de post. Daarnaast krijgt de gastouder digitaal een ouderbijlage die gastouder Carlijn aan de ouders kan door sturen.

In deze bijlage staat een korte inleiding (voorwoord) waar het thema overgaat, en activiteiten die een ouder kan doe met zijn/ haar kind om de belevingswereld nog verder uit te ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan een eigen thema tafel thuis te maken, of voorleesboekjes die je kan lenen bij de bibliotheek die aansluiten bij het thema, versjes en liedjes, knutselwerkjes ect.

 

Ben ik verplicht om als ouder deel te nemen aan de ouder bijlage?

Nee, u bent niet verplicht om thuis aan het thema te werken. Indien u er voor kiest om hier wel aan mee te willen werken, dan kunt u zich via de email aanmelden voor deze ouderbijlage. E krijgt dan elke maand rond de 26ste de ouder bijlage digitaal door gestuurd voor het nieuwe thema maand.

U kunt zich aanmelden via: info@gastouderopvangcarlijn.nl, o.v.v. ouderbijlage Kiki.

 

 

 

 

 

Gastouderopvang Carlijn, tel.: 06-48332454  |  info@gastouderopvangcarlijn.nl