Gastouderopvang Carlijn

Welkom op de website van Gastouderopvang Carlijn

 

Mijn naam is Carlijn, getrouwd  en m moedere van 1 pas geboren baby girl december 2019.

In 2010 ben ik afgestudeerd als pedagogisch medewerkster in de kinderopvang, ik heb gewerkt in kinderdagverblijf en buitsenschoolse opvang tot ik in oktober 2010 ben gestart als gastouder, vanaf januari 2011 werk ik als ZZP gastouder.

 

In onze woning bied ik opvang aan voor kinderen aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar

 

wij hebben een kleine hond en twee katten die tijdens de opvang boven verblijven waar geen kinderen bij komen.

 

U kunt Gastouderopvang Carlijn vergelijken met een kleinschalige kinderopvang. Kinderen die bij Gastouderopvang Carlijn komen spelen krijgen meer persoonlijke aandacht en worden opgevangen in een huiselijke en kleinschalige omgeving.

 

Gastouderopvang Carlijn bied de professionele opvang en werkt met het VVE programma Kiki waarbij iedere maand een nieuw thema centraal staat. Ik  heb een daginvulling die een goede aansluiting op de basisschool bewerkstelligd.

 

Bij gastouderopvang Carlijn wordt er gewerkt met VVE thema's. Ik stimuleer de kinderen om de verschillende ontwikkelingsgebieden te ontwikkelen/uit te breiden. Zo wordt er ook geobserveerd om te zien hoe ze zich ontwikkelen en wat ik ze extra kan aanbieden om ze meer te stimuleren.

 

Ik bied onder andere het volgende aan:

- De woordenschat door voor te lezen, werken met een thema hoek, gebruiken woordkaarten, hebben o.a. liedjes voor het opruimen, tijdens het eten en drinken en diverse liedjes bijpassend aan het thema.

- Ik stimuleer de fijne motoriek door te tekenen en te spelen met kleine materialen .

- De grove motoriek door te dansen, buiten te spelen en te bouwen.

 

Ik werk als zelfstandig ondernemend gastouder en ben aangesloten bij erkende gastouderbureaus. U kunt dan ook gebruik maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

 

Gastouderopvang Carlijn is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 7.30uur en 18.00 uur.

Let op! Deze dagen en tijden zullen per 1 juli 2020 wijzigen zie voor meer informatie kopje openingstijden.

 

 

 

Gastouderopvang Carlijn, tel.: 06-48332454  |  info@gastouderopvangcarlijn.nl